Dost Bikes

V Nmecku je pro kamioky nebezpeno a cyklosoustky vzcn zbo, ukzala krde nkladu pro esk Bike Fun

Bike Fun International, kola, kamion, kr


Firm Bike Fun ukradli v Nmecku z kamionu devt palet s klovmi cyklosoustkami. Aby zahladili stopy, vystkali zlodji nkladn prostor pnou z hasicho pstroje.
Autor ▪ Bike Fun International

Na dlninm odpovadle nedaleko nmeckch Dran zastavuje kamion. Jeho idi m pedepsanou pauzu na odpoinek, naizuje si tedy budk a jde spt. Probud se vak a nkolik hodin po upozornn. Pi kontrole kamionu si vimne, e z jinak dokonaleuzavenho nvsu vytk tekutina. Nvs tedy oteve a zjist, e z nj zmizelo devt palet s dly pro vrobu kol v hodnot 270 tisc eur, tedy asi 6,6 milionu korun. Kapalina byla z hasicho pstroje pomoc kterho zlodji zamaskovali stopy.

Chcete st dl?

Jet na vs ek
90
%
lnku.
S pedplatnm HN mete zat st bez omezen a zskte plno dalch vhod!

Nkup jednoho lnku

Pipravujeme platbu, vykejte prosm.
Pozor Platbu nelze provst. Opakujte prosm akci pozdji.

Zadejte e-mailovou adresu

Na e-mailovou adresu vm poleme potvrzen o platb. Zrove vm zalome uivatelsk et, abyste si lnek mohli po pihlen kdykoliv pest.

Pihlaste se

Zd se, e u se znme

Pod vmi uvedenou e-mailovou adresou

Jste pihlen jako

Na e-mailovou adresu vm poleme potvrzen o platb.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button